BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ Tây Ninh: Giao ban trực tuyến Chương trình phát triển đoàn viên

Cập nhật ngày: 09/12/2014 - 12:00

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Tây Ninh.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên năm 2014 và giải pháp thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên năm 2015, năm qua cả nước phát triển được 315.176 đoàn viên công đoàn, đạt tỷ lệ 68% (chỉ tiêu kế hoạch 466.074 đoàn viên) nâng tổng số đoàn viên công đoàn cả nước hiện nay là 8.558.063 người. Số lượng thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) mới là 2.769 CĐCS, nâng tổng số CĐCS cả nước lên 119.342.

Theo nhận xét đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỷ lệ thực hiện còn khiêm tốn là do tình hình phát triển kinh tế, xã hội cả nước trong năm 2014 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế phục hồi chậm, số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động và giải thể nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới, dẫn đến số lượng công nhân lao động và đoàn viên sụt giảm; việc tiếp cận thành lập tổ chức công đoàn bằng phương pháp mới (theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khoá XI) chưa phổ biến, gặp nhiều khó khăn.

Riêng tại Tây Ninh, các cấp công đoàn tiến hành củng cố tổ chức, thành lập Ban Chỉ đạo và khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Đưa nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở thành chỉ tiêu đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.

Kết quả, năm 2014 đã kết nạp mới 12.598 đoàn viên, đạt tỷ lệ 224,96% (chỉ tiêu giao 5.600 đoàn viên), số lượng CĐCS thành lập mới là 38 CĐCS, nâng tổng số đoàn viên cả tỉnh hiện nay là 123.880 đoàn viên sinh hoạt tại 1.431 CĐCS.

Trong năm 2015, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức công tác đào tạo, tập huấn về Điều lệ và kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS; khảo sát tình hình công nhân lao động, doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; phấn đấu trong năm số lượng đoàn viên tăng thêm 4.000 người, thành lập mới 30 CĐCS.

Quốc Tiến