BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Cập nhật ngày: 26/11/2013 - 05:48

(BTNO)- Sáng 25.11, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc

Tham gia hội nghị có 150 đồng chí là uỷ viên Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp, Chuyên viên LĐLĐ tỉnh và Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội VIII Công đoàn tỉnh; Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Công tác tài chính; Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động...

            Quốc Tiến