Lễ 2.9 người lao động được nghỉ 1 ngày 

Cập nhật ngày: 22/08/2019 - 19:13

BTNO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Theo Thông báo số 600 về các ngày nghỉ lễ năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh, Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 1 ngày, thứ Hai, ngày 2 tháng 9.

Cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ- Ảnh minh hoạ

Do ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ hai nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ bảy 31.8 đến hết thứ hai 2.9.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trong ngày nghỉ lễ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và bảo vệ trụ sở, tài sản an toàn. Tất cả các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ; cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc theo đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt Thông báo này.

Thùy Anh