Lễ hội kỳ yên Đình Thanh Phước

Cập nhật ngày: 17/03/2014 - 07:51

Đình Thanh Phước tổ chức lễ hội kỳ yên năm Giáp Ngọ.

Nghi thức tổ chức lễ hội kỳ yên gồm Thỉnh tro, cúng an vị, cầu an, tỉnh sanh túc yết, lễ đàn cả… cầu cho quốc thái, dân an.

Đình Thanh Phước được xây dựng từ năm 1897, là một trong những ngôi đình có quy mô to lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Khuôn viên đình rộng trên 4.000m2 , xung quanh có nhiều cây dầu cổ thụ, kiến trúc đình theo hình chữ tam, mặt chính quay về hướng Tây nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông.

Đình thờ ông Đặng Văn Châu (có người nói Huỳnh Thanh Phương, lãnh binh triều Nguyễn. Ngài là người trung can nghĩa khí, đã cùng nhân dân địa phương và nghĩa binh lập căn cứ chống thực dân Pháp từ thời vua Tự Đức tại Xoài Đồn (xóm Xoài Đồn) gây cho quân Pháp nhiều tổn thất.

Trong một trận đánh, ông bị giặc Pháp bắt. Khi được trả lại tự do, ông trở về tiếp tục cùng nhân dân vùng này lập lại căn cứ kháng Pháp và khai khẩn đất đai, tích trữ lương thực để chiến đấu lâu dài.

Khi ông qua đời, nhân dân lập miếu thờ, về sau dựng đình để ghi nhớ công ơn. Ông cũng đã được nhà vua sắc phong Thành hoàng bổn cảnh (sắc phong bị thất lạc do chiến tranh).

Đình Thanh Phước đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 177/QĐ-CT ngày 11.8.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Bình