BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ kỷ niệm 66 năm truyền thống Báo Tây Ninh: Tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, tính chiến đấu của báo chí

Cập nhật ngày: 06/10/2012 - 04:56

(BTN)- Hôm 5.10.2012 trong buổi lễ Kỷ niệm 66 năm truyền thống Báo Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động nhiều năm qua của Báo Tây Ninh, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng mà cơ quan báo chí của Đảng bộ tỉnh nhà phải thực hiện hoàn thành trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Lê Minh Trọng nhận định: Trong chiến tranh, người làm báo ở Tây Ninh là người chiến sĩ xung kích trên trận tuyến đấu tranh chính trị và chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Trong hoà bình, người làm báo Tây Ninh vẫn giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, vẫn là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… Kết quả hoạt động của Báo Tây Ninh đạt được trong những năm qua là rất đáng trân trọng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của Báo Tây Ninh cũng còn những mặt hạn chế nhất định như: một số bài viết còn đơn giản, phản ánh một chiều, chưa đi vào chiều sâu; một số thông tin chưa có tính dự báo cao; tác phẩm báo chí chất lượng cao, có tính phản biện xã hội, có tính chuyên sâu, tính thời sự chưa nhiều…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Báo Tây Ninh

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo Báo Tây Ninh thực hiện các nhiệm vụ đặt ra như sau:

Thứ nhất, Báo Tây Ninh là tờ báo của Đảng bộ, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh. Do vậy, nội dung thông tin tuyên truyền trên báo phải bảo đảm đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền; phản ánh trung thực, khách quan, chính xác việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, từng thời gian một cách chính xác nhất, nhanh chóng nhất.

Đồng thời, Báo còn có trách nhiệm phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Tây Ninh đến với Đảng bộ, chính quyền các cấp, đòi hỏi người làm báo phải đi sâu, đi sát trong quần chúng, tiếp cận thực tế từng cảnh ngộ, tình huống trong đời sống xã hội và cuộc sống nhân dân. Quan trọng hơn, chẳng những phải tiếp cận, phải nắm được những cảnh ngộ, những tình huống đó, người làm báo còn phải nhận thức đúng đắn, phân tích chính xác tình hình, mới có thể phản ánh được một cách trung thực, khách quan, và có tính phản biện xã hội cao, để có thể đề xuất với Đảng, Nhà nước hướng giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý của chi bộ, của Ban biên tập, nhất là Tổng biên tập. Phải xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên thực hiện đúng và nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Ban biên tập tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng, rèn luyện đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tặng hoa cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo báo, nhà báo lão thành và thân nhân gia đình nhà báo quá cố.

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm báo, nhất là đội ngũ làm báo trẻ (về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu); xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận tiếp tục sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.

 Thứ tư, hiện nay Đảng bộ địa phương đang tập trung chỉ đạo kiểm điểm các tổ chức và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Báo cần tập trung thực hiện tốt ở đơn vị mình, tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, tính chiến đấu của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt nhiệm vụ của một trong những lực lượng nòng cốt đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình”, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta.

Tại buổi lễ, Ban Biên tập Báo đã tặng hoa và quà cho các nhà báo lão thành, về hưu, các thân nhân gia đình nhà báo quá cố. Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Báo Tây Ninh. Và 23 người làm báo đã và đang công tác tại Báo Tây Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

N.T.H

 


 
Liên kết hữu ích