Lễ Kỳ Yên đình Thái Bình năm 2015

Cập nhật ngày: 07/01/2015 - 12:00

Lễ cúng Linh thần.

Đình Thái Bình được xây dựng cách đây hơn 100 năm, thờ Thành Hoàng Võ Văn Oai- người có công đánh giặc giữ gìn bờ cõi, đất đai của nhân dân khi khai lập vùng đất Thành phố Tây Ninh ngày nay vào giữa thế kỷ XIX. Ngôi đình có kiến trúc kiểu chữ Tam theo phong cách truyền thống Nam bộ. Hiện đình còn lưu giữ sắc thần do vua Khải Định năm thứ 2 ban vào ngày 18.3.1917.

Tháng 12.1994, đình Thái Bình được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Năm 2013, Đình Thái Bình đã được ngành văn hóa tỉnh trùng tu tôn tạo.

Lễ Kỳ yên đình Thái Bình được tổ chức với các nghi lễ: rước sắc thần, lễ an vị linh thần, lễ cầu quốc thái dân an, lễ cúng tế linh thần, cúng thần nông, lễ hồi Sắc… với ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho công việc lao động sản xuất được thuận lợi, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Xuân Vũ