BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là 1 bộ sách giá trị

Cập nhật ngày: 31/03/2011 - 09:46

Ngày 31.3, phát biểu tại Lễ tổng kết và công bố bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh, bộ sách này là một công trình khoa học lớn, một bộ sách quý có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa nhiều mặt trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang chúc mừng Hội đồng chỉ đạo biên soạn và Ban biên soạn đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn bộ sách có chất lượng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ Chính trị và Chính phủ giao.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị các cơ quan làm công tác tư tưởng, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan có liên quan cần giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi bộ sách đến đồng bào, đồng chí trong nước và nước ngoài. Cần nghiên cứu việc bổ sung vào chương trình giáo dục ở các cấp học, để góp phần bồi đắp lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, những người kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ ông cha đã bằng công sức, mồ hôi, xương máu xây dựng nên non sông tươi đẹp hôm nay.

Dự Lễ tổng kết và công bố bộ sách “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” có các ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn; Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Uỷ viên Thường trực Hội đồng chỉ đạo biên soạn; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và các đồng chí trong Hội đồng chỉ đạo biên soạn, Ban Biên soạn và Hội đồng Chỉ đạo biên tập-xuất bản bộ sách…

Trong báo cáo tổng kết công tác biên soạn bộ sách này, ông Trần Văn Kính, Thư ký hội đồng biên soạn cho biết, bộ sách do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo và nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng làm chủ biên. Bộ sách gồm 4 cuốn, trong đó có 2 tập chính sử: Tập 1 là Lịch sử Nam Bộ kháng chiến giai đoạn 1945-1954 và tập 2 là giai đoạn 1954-1975.

Ngoài ra còn 1 tập Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945 - 1975 và 1 tập Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến gồm 9 chuyên đề mang tính tổng hợp để soi sáng thêm chính sử.

Với nhiều tư liệu mới, chưa được công bố, bộ Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một bộ sách đồ sộ, đã tổng kết đầy đủ nhất về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ở Nam Bộ suốt 30 năm, góp phần quan trọng vào lịch sử kháng chiến của cả dân tộc.

Cuốn sách cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử kháng chiến của quân, dân Nam Bộ nói riêng, lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung, về sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sức mạnh của bàn tay và khối óc con người Việt Nam trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

(Theo TTXVN/Vietnam+)