BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên đoàn Lao động Tây Ninh: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

Cập nhật ngày: 29/02/2024 - 16:01

BTNO - Ngày 29.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trần Lê Duy- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai chuyên đề 1 tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có 1.300 cán bộ công đoàn các cấp, công đoàn trực thuộc, công đoàn ngành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại tỉnh, trực tuyến đến 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thông tin 4 chuyên đề: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028, một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cán bộ công đoàn các cấp tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; khâu đột phá Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; chuyển đổi số toàn diện cho các cấp công đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Một số nhiệm vụ mang tính đột phá nhiệm kỳ 2023-2028 như: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Ngô Tuyết