Thời Sự - Chính trị   Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật: Đơn vị tiêu biểu trong các phong trào thi đua 

Cập nhật ngày: 15/08/2020 - 18:52

BTNO - 5 năm qua, hệ thống Liên hiệp Hội đã được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng 2 cờ thi đua; 36 bằng khen của bộ, ngành, UBND tỉnh.

Liên hiệp Hội Tây Ninh nhận bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019.

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác, nhằm tạo điều kiện phát huy khả năng, sức cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiện nay, hệ thống Liên hiệp Hội có 19 hội thành viên với 9.039 hội viên.

Trong 5 năm (2014 – 2018), Liên hiệp Hội đã thực hiện phản biện 2 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện; 2 báo cáo kinh tế kỹ thuật và giám định xã hội; 6 đề án, dự án, chương trình. Các giám định xã hội tập trung các lĩnh vực trọng điểm như: đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo…

Liên hiệp Hội cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật (KH&KT) nhằm thúc đẩy, phát huy tinh thần sáng tạo của các cá nhân, tổ chức.

Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Hội đã tổ chức 3 lần Hội thi Sáng tạo KH&KT (lần 9,10,11) với tổng số 402 giải pháp tham gia dự thi và có 110 giải pháp đạt giải. Ngoài ra, hàng năm, Liên hiệp Hội đều phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở KH&CN triển khai vận động cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. 

Liên hiệp Hội đã đề xuất và có 2 người được tôn vinh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; 1 người được tôn vinh là Nhà khoa học của nhà nông. Năm 2019, đang đề xuất 1 người tôn vinh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam và 1 người để tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Riêng Liên hiệp Hội Tây Ninh thời gian qua có 2 trí thức tiêu biểu được tôn vinh, nhận cúp và bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Năm 2019, Liên hiệp Hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2018. Trong 5 năm qua, hệ thống Liên hiệp Hội đã được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng 2 cờ thi đua; 36 bằng khen của bộ, ngành, UBND tỉnh.

Trúc Ly