BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Cập nhật ngày: 24/03/2016 - 11:00

Trong năm 2015, phong trào thi đua và khen thưởng của Liên hiệp Hội tỉnh dần đi vào nề nếp, qua đó đã huy động được sự tham gia tích cực của các hội thành viên, hội viên tập thể, trở thành động lực góp phần hoàn thành tốt nhiêm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị.

Bà Dương Thị Thu Hiền – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh (phải) trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 của UBND tỉnh tặng Hội Diều Dưỡng tỉnh.

Một số phong trào thi đua tiêu biểu được Liên hiệp Hội tỉnh phát động thực hiện thành công trong năm 2015 như: đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Liên hiệp Hội nhiệm kỳ III (2015-2020), phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên Liên hiệp Hội tham gia Khối thi đua I các hội quần chúng do UBND tỉnh tổ chức. Kết quả, Liên hiệp Hội đạt được hạng III trong Khối thi đua.

Trong năm, công tác khen thưởng luôn được thực hiện thường xuyên. Số lần khen thưởng đột xuất cũng nhiều hơn, qua đó kịp thời động viên các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo khoa học kỹ thuật, giúp ích cho đời sống nhân dân.

Các hội thành viên ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Duy trì kết quả thực hiện của năm 2015, năm 2016, Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Trung ương Đảng Khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên hiệp Hội; khuyến khích các hội thành viên, hội viên tập thể tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học và công nghệ nhằm phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương…

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh đã tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Hội Điều dưỡng tỉnh và trao bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Liên hiệp Hội tỉnh phát động trong năm 2015.

Dịp này, các hội thành viên, hội viên tập thể của Liên hiệp Hội tỉnh đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Thùy Dương