Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 

Cập nhật ngày: 30/03/2017 - 19:28

BTNO - Sáng 30.3, Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng hơn 200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội là thành viên Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban thường vụ Liên hiệp công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh; thông qua Báo cáo công tác đối ngoại nhân dân và phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đại biểu cũng đã được thông qua Điều lệ hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh gồm 8 chương, 26 điều. Trong đó, nêu rõ tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh là tổ chức chính trị xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước theo quy định của pháp luật, là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và là thành viên của UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh có vai trò làm đầu mối phối hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài ở địa phương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành Liên hiệp  các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 thành viên, trong đó Ban Thường vụ Liên hiệp có 7 thành viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân và Phó Chủ tịch Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đề nghị: Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các tổ chức thành viên cần xác định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm phát huy tốt nhất lợi thế của hoạt động ngoại giao nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cũng đề nghị: Sau đại hội, Liên hiệp phải xây dựng quy định, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch hoạt động. Đồng thời phải thường xuyên rà soát, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các chỉ đạo của Trung ương. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vường mắc, để có giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Hoa Lư