BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên minh Hợp tác xã dẫn đầu Khối Thi đua 1 các Hội Quần chúng trong tỉnh

Cập nhật ngày: 27/01/2016 - 06:47

Đến dự có ông Võ Thành Lập – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên, gồm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Các thành viên trong Khối thi đua 1 các Hội Quần chúng ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Trong năm 2015, Khối Thi đua 1 cùng các thành viên đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các Hội thành viên đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao; qua đó đã giới thiệu, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, đề tài, giải pháp, sáng kiến nổi bật, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác bình xét khen thưởng được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch dân chủ, khen đúng người, đúng thành tích.

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, góp phần xây dựng nông thôn mới; Hội Chữ thập đỏ trình bày giải pháp thực hiện mô hình mới, kinh nghiệm phát huy hiệu quả mô hình cũ trong thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên đã bình xét, xếp hạng thành viên xuất sắc. Kết quả, Liên minh Hợp tác xã tỉnh xếp hạng nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hạng nhì và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đạt hạng ba.

Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Khối trưởng năm 2015 đã chuyển giao quyền Khối trưởng năm 2016 cho ông La Hữu Nghị - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, và bầu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh làm khối phó năm 2016.

Khối trưởng Khối Thi đua 1 các Hội Quần chúng tỉnh năm 2016 đã phát động phong trào thi đua trong năm và tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Thái Thành