BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh: Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 30/12/2009 - 05:51

Sau khi ra mắt, các HTX cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực (ảnh minh hoạ: Ban điều hành HTX dịch vụ nông nghiệp ấp Phước Giang, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng ra mắt tại hội nghị thành lập HTX).

Trong nhiều năm qua, Liên minh HTX Tây Ninh thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nghiệp vụ của HTX và các đối tượng có liên quan trong việc phát triển kinh tế tập thể. Hằng năm Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo và nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Từ năm 2005 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các tổ chức đoàn thể mở được 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.811 lượt người, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ quản lý các cấp, các ngành về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phát triển kinh tế tập thể từng bước được cải thiện. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của các HTX đã được cập nhật và nâng cao kiến thức quản lý trong sản xuất kinh doanh. Cán bộ, xã viên HTX được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuẩn hoá kiến thức góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều HTX đã kiện toàn bộ máy quản lý, có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển thêm ngành nghề mới.

Tuy nhiên, công tác đào tạo tập huấn thời gian qua chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu đào tạo trong khu vực kinh tế tập thể; chất lượng đào tạo chưa cao; chưa có nội dung chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán bộ HTX trong từng ngành nghề, lĩnh vực; thời gian đào tạo quá ngắn. Nguyên nhân những khó khăn hạn chế này là do: Công tác đào tạo trong khu vực kinh tế tập thể chưa thật sự được các ngành, các cấp quan tâm. Chưa có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp. Một số nội dung chương trình, phương pháp học chưa thật sự phù hợp với thực tiễn, còn nặng về lý thuyết. Công tác đào tạo chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu phát triển khu vực kinh tế tập thể.

D.H