BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT Tây Ninh: Phát huy truyền thống Tua Hai lịch sử, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong giai đoạn mới

Cập nhật ngày: 26/01/2010 - 10:29

 

Chiến sĩ trẻ thăm khu di tích Tua Hai.

Tròn nửa thế kỷ trước, chiến thắng Tua Hai mở đầu phong trào Đồng Khởi ở Tây Ninh là một điểm son lịch sử sáng ngời trên quê hương trung dũng kiên cường. 50 năm đã trôi qua bài học lịch sử của chiến thắng vẫn vẹn nguyên giá trị, đến nay đã trở thành truyền thống đáng tự hào của cách mạng miền Nam nói chung, quân dân Tây Ninh nói riêng. Trong thành tích chung của chiến thắng lịch sử, có phần đóng góp quan trọng của Tây Ninh, địa bàn được Xứ uỷ Nam bộ, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Xứ uỷ lúc bấy giờ, quyết định chọn làm nơi nổ “phát súng lệnh” mở đầu công cuộckháng chiến giải phóng miền Nam. Phát huy thắng lợi trận đánh Tua Hai, phong trào đấu tranh vũ trang nổ ra khắp Tây Ninh cũng như toàn miền Nam, cũng chính là thời cơ chín mùi để tái lập lực lượng vũ trang (LLVT) Tây Ninh, với đứa con đầu lòng là Tiểu đoàn 14 anh hùng, cùng với các đại đội địa phương của các huyện.

Trải qua 15 năm kháng chiến chống Mỹ, rồi đến cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên biên giới thiêng liêng của đất nước và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương ngày nay, LLVT Tây Ninh không ngừng trưởng thành, vững mạnh toàn diện, lập nên biết bao chiến công anh hùng, bảo vệ an toàn Trung ương Cục và các cơ quan lãnh đạo cách mạng miền Nam đến ngày toàn thắng và tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ vững vàng biên cương Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống Tua Hai lịch sử, trong suốt thời gian qua, được sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, sự quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, LLVT Tây Ninh luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ của LLVT trong giai đoạn mới, thực thi pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ địch. Trước những tình hình biến động phức tạp của thế giới và khu vực, trước những khó khăn, trở ngại trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của cả nước và địa phương, LLVT Tây Ninh luôn phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định tiến bước theo con đường vinh quang mà Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã chọn, quyết xây  dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

LLVT Tây Ninh luôn nhận thức rõ bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh nhà, không chỉ là thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự địa phương, mà còn là bảo vệ một địa bàn chiến lược về quân sự, quốc phòng trên vùng biên giới phía Tây Nam Tổ quốc. Suốt nhiều thập niên qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cũng như các cấp, các ngành và toàn dân trong tỉnh luôn chăm lo xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng, củng cố LLVT địa phương vững mạnh để có thể đánh địch tại chỗ khi có tình huống xảy ra, trực tiếp bảo vệ địa bàn bằng chính lực lượng của mình. Từ đó LLVT tỉnh luôn cố gắng làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cũng như thực hiện tốt công tác dân vận để xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước phát triển, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và tham gia hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều điều kiện thuận lợi đan xen với những khó khăn, thử thách không nhỏ, nhiệm vụ của LLVT càng hết sức quan trọng, phải xây dựng chính quy, hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện để thực hiện vai trò nòng cốt đảm bảo hoà bình ổn định chính trị an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước, quê hương Tây Ninh không ngừng phát triển, đồng thời làm nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của kẻ địch.

Từ bài học kinh nghiệm của chiến thắng Tua Hai lịch sử, LLVT Tây Ninh luôn trung thành, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh. Sự sáng suốt, tính khoa học của trí tuệ toàn Đảng bộ tỉnh là nguồn lực tinh thần tạo nên sức mạnh của LLVT tỉnh, vạch đường chỉ lối cho LLVT Tây Ninh tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, thực hiện công tác xây dựng Đảng trong LLVT, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong LLVT luôn là yếu tố quyết định cho việc xây dựng vững mạnh toàn diện trong từng đơn vị LLVT địa phương. Cũng từ bài học Tua Hai lịch sử, LLVT Tây Ninh xác định chỗ dựa tạo nên thế và lực của mình chính là lòng tin yêu, sự đùm bọc của nhân dân Tây Ninh. Từ đó cán bộ chiến sĩ LLVT càng thấm sâu ý nghĩa “Từ nhân dân mà ra” để xác định mục tiêu, lý tưởng “Vì nhân dân mà chiến đấu”.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Tua Hai, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của chiến thắng, cán bộ chiến sĩ LLVT Tây Ninh nâng cao lòng tự hào về cội nguồn lịch sử của mình, phát huy truyền thống đoàn kết quyết thắng để tích cực thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng đời đời bền vững trên quê hương Tây Ninh và cả nước Việt Nam hoà bình, độc lập.

QUANG HUY