BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh: Không ngừng nâng cao nhận thức, ý chí, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ

Cập nhật ngày: 19/03/2010 - 05:45

 

Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh được tổ chức vào ngày 18.3.2010, do Thiếu tướng Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì. Đại tá Hoàng Ngọc Tồn, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị – Quân khu 7, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường tham dự.

5 năm qua, LLVT Tây Ninh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị trong điều kiện đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng-an ninh, đời sống của nhân dân và LLVT trong tỉnh ngày càng được cải thiện, chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình quân nhân tại ngũ, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân trước khi xuất ngũ luôn được thực hiện tốt. Công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng được triển khai thực hiện chặt chẽ cụ thể, đảm bảo nội dung, chương trình quy định. Kết quả kiểm tra chất lượng giáo dục chính trị ngày càng cao, năm 2006 tỷ lệ khá giỏi đạt 76,25% đến năm 2009 tỷ lệ khá giỏi đạt 78%. Đặc biệt, LLVT tỉnh còn tổ chức đội tuyên truyền xung kích tham gia hội diễn toàn quân và Quân khu 7 (khối quân sự địa phương) cũng như trong tỉnh đều đạt giải cao; tham gia liên hoan phim truyền hình toàn quân và Quân khu 7 đạt 4 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 2 bằng khen.

Nét nổi bật trong 5 năm qua từ năm 2006, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức định kỳ 1 năm 2 lần họp mặt đơn vị huấn luyện, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới nhằm thông báo tình hình sinh hoạt của chiến sĩ, trao đổi, mạn đàm, tham quan nơi ăn ở của bộ đội, được cấp trên đánh giá là mô hình mang tính chất sáng tạo, hữu ích, thiết thực là dịp để lãnh đạo địa phương và gia đình chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về con em mình trong đơn vị, qua đó tăng cường trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong việc quản lý, giáo dục quân nhân. Bên cạnh đó còn có mô hình tổ chức hội trại trước khi tổ chức giao quân bắt đầu từ huyện Dương Minh Châu, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên chỉ đạo các địa phương nhân rộng mô hình hội trại tòng quân với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ và nhân dân địa phương.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên chính trị, hằng năm Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ chính trị các cấp, tổ chức tốt các hội thi trong LLVT tỉnh như: hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, đối tượng tham gia là tất cả các chính trị viên đại đội. Riêng năm 2008, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi từ cơ sở đến tỉnh, đối tượng gồm: chính trị viên, trợ lý chính trị, giáo viên chính trị Trường Quân sự tỉnh, chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Hội thi cấp tỉnh có 45 cán bộ tham gia, kết quả 100% đạt khá, giỏi; trong đó có 33,3% đạt giỏi được Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh còn cử cán bộ tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu, tổ chức hội thi báo cáo viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cơ sở đến cấp tỉnh và tham gia hội thi cấp Quân khu đều đạt giải cao. Kết quả công tác giáo dục chính trị 5 năm qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT luôn ổn định, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, nhạy bén trước mọi tình hình, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết và mệnh lệnh của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Huy Thường