Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

LLVT tỉnh: Luôn gắn kết tình quân – dân 

Cập nhật ngày: 30/11/2020 - 12:34

BTNO - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo, việc gì cũng thành công”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh luôn làm tốt công tác dân vận với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện Châu Thành làm công tác dân vận tại xã Thanh Điền.

Đại tá Hoàng Xuân Cường – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết: Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đều có nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, coi đây là một nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác dân vận, bên cạnh việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ công tác dân vận, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, LLVT tỉnh, với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo …

Quá trình thực hiện công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh. Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa cơ quan quân sự với các ban, ngành, đoàn thể, LLVT đóng quân trên địa bàn, thực hiện nhiều nội dung, chương trình công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Minh Thiện (ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) chia sẻ: địa phương được cán bộ, chiến sĩ giúp làm đường giao thông nông thôn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Nhờ có sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, địa phương chúng tôi ngày càng khang trang và phát triển.

Với nhiều mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức được nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh.

Lê Quang