Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

LLVT tỉnh Tây Ninh:

LLVT tỉnh Tây Ninh Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 10:39

BTNO - Nhận thức rõ vai trò của môi trường đối với sự phát triển bền vững của địa phương và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia vệ sinh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, công tác quản lý bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong LLVT tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của bộ đội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; ban  hành đồng bộ các kế hoạch, thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị định của Chính phủ về một số vấn đề cấp cách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chiến lược bảo vệ môi trường của Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo của Quân khu, UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường.

Công tác tuyên truyền giáo dục, nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực được quan tâm tổ chức với nhiều hình thức phong phú; qua đó nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do cấp trên và địa phương phát động; các hoạt động hưởng ứng: tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày Môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được tổ chức chặt chẽ với nhiều hoạt động ở tất cả các cấp đem lại hiệu quả thiết thực.

Trồng cây bảo vệ môi trường được các đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả; phối hợp chính quyền địa phương nơi đóng quân trồng cây xanh ven đường, khu dân cư, điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới, nơi đóng quân và thao trường huấn luyện; tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng theo kế hoạch.

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 7 kiểm tra việc chấp hành quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường ở các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Trung tâm Y tế Quân - Dân y, trạm xăng dầu, xưởng sửa chữa, xí nghiệp gạch, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn, rà phá khắc phục bom mìn vật nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, các sự cố về môi trường trên địa bàn. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, có giải pháp xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, khói bụi trong sản xuất, nhất là các chất thải nguy hại, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn; nâng cao môi trường sống và sức khỏe cho bộ đội.

Trong các hoạt động cao điểm năm 2021, các đơn vị đã tổ chức được gần 115 buổi tuyên truyền phổ biến các văn bản về công tác bảo vệ môi trường cho 1.525 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức treo 104 băng rôn, khẩu hiệu, đưa vào sử dụng 1 lò đốt rác thải, viết 160 tin, bài đăng trên trên báo, đài địa phương và truyền thanh nội bộ …

Tham gia cùng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường, công cộng, đường giao thông làm vệ sinh môi trường 72km ; khơi thông cống rãnh, phát quang 15km, thu gom, xử lý 30 tấn chất thải rắn, rác thải sinh hoạt với hơn 4.865 lượt CBCS và người dân tham gia; trồng và chăm sóc 10.525 cây xanh các loại …

LLVT tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn nắm vững những biến động về môi trường trên địa bàn đóng quân; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị phòng, chống giảm thiểu tác động của biến đổi của khí hậu, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa; thân thiện với môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động môi trường phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Xây dựng “Đơn vị thân thiện với môi trường”; thường xuyên tổ chức lao động, vệ sinh doanh trại trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đi vào nền nếp, duy trì tốt phong trào thi đua doanh trại chính quy, “xanh – sạch - đẹp”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo, chỉ huy về hoạt động bảo vệ môi trường trong đơn vị. Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường trong diễn tập, tăng gia sản xuất, áp dụng các biện pháp sản xuất ít ô nhiễm môi trường; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất sạch, bảo đảm cân bằng sinh thái và bền vững; không sử dụng hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu trong trồng trọt; bảo đảm vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Nghiên cứu ứng dụng mô hình thân thiện với môi trường, thu gom phân loại xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt … góp phần nâng cao môi trường sống và sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của LLVT tỉnh Tây Ninh đạt được những kết quả trong các năm qua, cho thấy tính chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ; sự quyết tâm nỗ lực và đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tính chủ động, sáng tạo, nội lực trong thực hiện các phong trào; tích cực sử dụng các nguồn vốn, nguồn tiết kiệm kinh phí hoạt động và trí tuệ, ngày công của bộ đội để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Huy Thường