BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lương cơ sở thay đổi như thế nào qua các năm? 

Cập nhật ngày: 20/10/2022 - 10:20

Tính trong giai đoạn 1995 - 2022, mức lương cơ sở đã tăng từ 120.000 đồng lên 1.490.000 đồng.

Nguồn VOV