BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung:

Lương hưu sẽ áp dụng mức cao nhất có thể khi cải cách tiền lương 

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 08:35

Giải trình các vấn đề lớn được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận liên quan đến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chiều 27-5, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Lương hưu sẽ áp dụng mức cao nhất có thể khi cải cách tiền lương.

Phương án nào cho rút bảo hiểm xã hội một lần?

Nhắc đến nội dung hưởng bảo hiểm một lần, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, "điều này hoàn toàn không có trong Luật Bảo hiểm của các nước, đặc biệt là các nước phát triển”. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải, việc thiết kế quy định này là xuất phát từ chính nhu cầu của người lao động. Nghị quyết số 93/2015/QH13 (về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động) ra đời khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 chưa có hiệu lực, để giải quyết tình thế khi đó. 

Nhưng bây giờ, không thể bỏ được Nghị quyết số 93 bởi sẽ nảy sinh những hệ lụy rất phức tạp về mặt chính trị, xã hội. Do đó, theo Bộ trưởng, nên duy trì nhưng trên cơ sở tính toán làm sao đạt hai mục tiêu: Bảo đảm an sinh xã hội lâu dài của đất nước, để khi người già về hưu đều có lương, bảo hiểm y tế; đồng thời, cũng phải quan tâm đến đời sống thực tế hiện nay của người lao động, vì nguyện vọng của một bộ phận người lao động là muốn rút bảo hiểm xã hội.  

Lương hưu sẽ áp dụng mức cao nhất có thể khi cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung: Tiếp thu cách tính lương hưu khu vực lực lượng vũ trang, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Với các mục tiêu trên, Chính phủ đã đưa ra hai phương án (qua nhiều lần tham vấn các tổ chức quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị). Đến ngày 25-5 vừa qua, Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về nội dung này và thấy rằng không có phương án nào khác ngoài 2 phương án nêu trong dự thảo luật.

Qua nghiên cứu các ý kiến đề xuất, cũng tính toán đến tích hợp hai phương án như một số đại biểu phân tích. Theo đó, người đang đóng được hưởng tiếp như phương án 1; người đóng sau này thì hưởng theo phương án 2. Tuy nhiên, sau khi xem xét, các chuyên gia đánh giá và cho rằng, nếu cộng hai phương án thì cộng nhược điểm nhiều hơn là cộng ưu điểm. Chính vì vậy, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội đề nghị cho lựa chọn một trong hai phương án mà Chính phủ trình.

“Hơn nữa, từ Kỳ họp thứ sáu đến nay, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến tác động rộng rãi. Trong đó qua báo cáo của 5 địa phương có tỷ lệ rút bảo hiểm một lần cao, tuyệt đại bộ phận ý kiến đều chọn phương án 1, rất ít người đề xuất phương án 2. Bộ cũng tán thành với ý kiến đại biểu cho rằng, cùng với việc có chính sách hạn chế cho rút bảo hiểm xã hội một lần, chúng ta có nhiều giải pháp trong đó có các chính sách hỗ trợ người lao động”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp thu cách tính lương hưu khu vực lực lượng vũ trang 

Giải đáp về những băn khoăn của một số đại biểu về "mức tham chiếu", theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bản chất "mức tham chiếu" là khái niệm mới thay thế cho mức lương cơ sở, vì Nghị quyết số 27 nêu rõ là bãi bỏ lương cơ sở.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, quy định mức tham chiếu thay mức lương cơ sở, bản chất không có vấn đề gì. Nếu cần thiết, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng hiện nay vẫn áp dụng được. Nhưng nếu bỏ mức lương cơ sở, thì lấy gì thay thế?

Đối với cách tính lương hưu khu vực lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết ghi nhận ý kiến này và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Lương hưu sẽ áp dụng mức cao nhất có thể khi cải cách tiền lương

Đối với vấn đề hưu trí, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói, Thường trực Chính phủ đã họp và Bộ đề xuất người hưởng lương hưu từ ngày 1-7 tới khi cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, thì cũng áp dụng ở mức cao nhất có thể.

"Có thể 6 tháng cuối năm nay và đầu năm 2025, chúng ta cân bằng quỹ, không có kết dư. Chấp nhận điều đó để bảo đảm quyền lợi cho người hưu trí", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói sẽ cao hơn một bậc so với công nhân, viên chức.

Nguồn QĐND