Manh nha đề án điều chỉnh giá điện theo quý

Cập nhật ngày: 26/09/2010 - 12:22

Dự thảo giá điện theo cơ chế thị trường được điều chỉnh trên nguyên tắc theo quý căn cứ vào chi phí đầu vào đang được Bộ Công Thương đề xuất và hoàn thiện.

Theo dự thảo, giá bán điện sẽ được điều chỉnh theo từng quý, tùy thuộc vào biến động của các thông số đầu vào. Cụ thể, đối với điều chỉnh giảm giá, trường hợp các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý giảm từ 1%-10% so với giá điện bình quân cơ sở quý, đơn vị bán buôn điện phải giảm giá điện bình quân quý tương ứng.

Vấn đề giá điện một lần nữa được mang ra bàn thảo.

Trường hợp các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý giảm hơn 10% so với giá điện bình quân cơ sở quý, đơn vị bán buôn điện tiếp tục giảm giá điện bình quân quý, sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng cơ chế bình ổn giá tùy thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với điều chỉnh tăng giá, khi các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý tăng từ 1%-5%, doanh nghiệp được phép tăng giá tương ứng (trường hợp a). Nếu yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý tăng từ 5%-10%, doanh nghiệp được tăng giá theo trường hợp nói trên, cộng thêm 70% của mức giá điện bình quân quý tăng từ 5%-10%.

Theo Bộ Công Thương, điểm mới của dự thảo này là lần đầu tiên đưa ra quy định lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng điện. Theo đó, doanh nghiệp bán buôn điện phải trích lập quỹ bình ổn giá điện. Cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn.

Nguyên tắc xây dựng giá điện vẫn thực hiện theo nội dung giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt. Có cơ chế hỗ trợ giá điện sinh hoạt cho các hộ nghèo và hộ thu nhập thấp cho 50 kWh đầu tiên, từ bậc thang thứ hai phải tăng dần để khuyến khích tiết kiệm trong sử dụng điện và để bù chéo cho bậc thang đầu tiên. Giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết đó mới là đề xuất của Bộ Công Thương và được đề cập từ khá lâu. Cụ thể ra sao, các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính, sẽ phải nghiên cứu, thẩm định kỹ trước khi có phương án cuối cùng. Điện là mặt hàng nhạy cảm và tác động đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực, do đó cần phải được cân nhắc xem xét thận trọng.

(Theo VNE)