BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Mặt trận sẽ thực hiện phản biện xã hội tốt hơn nữa”

Cập nhật ngày: 30/09/2009 - 08:30

Ông Huỳnh Đảm: "Tới đây Mặt trận sẽ có chương trình cụ thể về giám sát, phản biện xã hội".

Tại buổi họp báo sau khi Bế mạc Đại hội VII MTTQ Việt Nam sáng 30.9, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ, Huỳnh Đảm khẳng định, đại hội lần này của Mặt trận đã hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc thời kì mới.

Về điều lệ bổ sung của Mặt trận vừa được đại hội thông qua, ông Đảm cho biết, có những nội dung rất cơ bản, sâu sắc. Cụ thể, tiếp tục khẳng định vai trò của mặt trận, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò của mặt trận trong giám sát và bổ sung vai trò phản biện xã hội của Mặt trận. Thêm nữa, về tổ chức, Ban Thường trực của Trung ương Mặt trận tổ quốc, sẽ có thêm các Phó Chủ tịch không chuyên trách.

“Điều này giúp cho bộ máy tập trung, thông suốt, hiệu quả, hiệu lực, giúp UB Trung ương MTTQ, Đoàn Chủ tịch triển khai tốt các nghị quyết của Đại hội cũng như các nghị quyết của UB trung ương MTTQ”, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Riêng về phản biện xã hội, ông Huỳnh Đảm cho rằng, trong những năm qua, Mặt trận đã tham gia vào quá trình hình thành, xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Thông qua Mặt trận, các đoàn thể của Mặt trận, nhiều tiếng nói quí báu của nhân dân đã được tiếp thu. Tới đây, Đảng sẽ ban hành qui chế, Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận có thể thực hiện tốt vai trò phản biện.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những kiến nghị, đề xuất nhằm giúp Mặt trận thực hiện vai trò phản biện, ông Huỳnh Đảm cho biết: “Mặt trận sẽ phối hợp với Quốc hội, Chính phủ để có những qui định cụ thể, giúp cho việc phát huy vai trò phản biện, triển khai phản biện trong xã hội trong thời gian tới tốt hơn nữa”.

Trên cơ sở phối hợp này, tới đây Mặt trận sẽ có chương trình cụ thể về giám sát, phản biện xã hội. Thông qua phản biện sẽ phát huy trí tuệ toàn dân trong việc đề ra chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

(Theo dantri)