BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua

Cập nhật ngày: 03/07/2015 - 11:37

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, hoạt động của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Các đơn vị trong khối đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình thực tiễn của ngành.

Nhiều đơn vị trong khối tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, bộ, ngành, trung ương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Cụ thể, Tỉnh đoàn với phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với “tâm trong, trí sáng, hoài bảo lớn”.

Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng 12 mô hình mới, nhân rộng 13 sáng kiến, cách làm hay; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với rèn luyện phụ nữ 4 phẩm chất; Hội Nông dân với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Chi hội Cựu chiến binh 4 không”; Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “nữ hai giỏi”…

Phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” được các đơn vị thành viên trong Khối kết hợp nhuần nhuyễn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại nhiều kết quả tích cực; 4/6 đơn vị tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến theo kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các phong trào thi đua; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên, thường xuyên rà soát tránh “tái ảo”; chú trọng đổi mới phương thức tập hợp, vận động quần chúng….

Thái Thành