Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Cập nhật ngày: 01/08/2020 - 08:28

BTNO - Trong chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, chiều 31.7, HĐND tỉnh tổ chức miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 2 đại biểu và bầu cử bổ sung 4 đại biểu khác.

Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh-nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, do được điều động nhận nhiệm vụ mới; ông Nguyễn Văn Đước-nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nghỉ hưu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, ngày 27.4.2020 của Chính phủ.

Biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

HĐND tỉnh bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh đối với 4 đại biểu, gồm các ông Văn Tiến Dũng- Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Hồng- Giám đốc Sở Ngoại vụ, Nguyễn Thành Tiễn- Giám đốc Sở VH-TT&DL và Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở NN&PTNT.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Phạm Văn Tân, do nghỉ hưu theo quy định.

Đại Dương