baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở lớp trung cấp Chính trị - Hành chính khoá đầu tiên

Cập nhật ngày: 28/09/2009 - 06:08

Ngày 28.9, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khoá 1, năm học 2009 – 2010.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hồ Cương Quyết cho biết, lớp học này được thực hiện theo Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29.7.2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia (TP.HCM), áp dụng chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính với thời gian học tập là 8 tháng.

Đại biểu dự khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 1, năm học 2009 – 2010.

Đây là chương trình đào tạo hoàn chỉnh và toàn diện, kết cấu chương trình có nhiều điểm mới so với trước; hình thức học tập trung định kỳ, đảm bảo cho học viên vừa học vừa làm. Nội dung chương trình học gồm 7 phần: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật XHCN; khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại; quốc phòng an ninh…

Tham dự lớp học này có 71 học viên là cán bộ, công chức các cơ quan tỉnh, huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã.

HOÀNG THI