BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng song phương

Cập nhật ngày: 11/02/2010 - 05:45

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thăm hữu nghị chính thức Mỹ năm 2009. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quân sự sáng 10.2, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định hoạt động đối ngoại quân sự đã được triển khai toàn diện cả song phương và đa phương, có trọng tâm trọng điểm, đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, năm 2009, công tác đối ngoại quân sự đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng về đối ngoại, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương và được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

"Hoạt động đối ngoại quân sự đã được triển khai toàn diện cả song phương và đa phương, có trọng tâm trọng điểm, đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế, tạo uy tín và nâng cao vị thế của đất nước và quân đội Việt Nam với bạn bè quốc tế", Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Hội nghị xác định, năm 2010, công tác đối ngoại quân sự tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ và chủ động hội nhập quốc tế; chủ động triển khai quan hệ đối ngoại quân sự, làm tốt công tác tham mưu, dự báo chiến lược.

Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quân sự, quan hệ hợp tác quốc phòng, tuyên truyền đối ngoại, giúp Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh; tham mưu, đóng góp với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến đối ngoại quân sự, quốc phòng-an ninh, phục vụ hiệu quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo. 

Bộ Quốc phòng sẽ triển khai hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại năm 2010 của  tổ chức thành công hội nghị Quốc phòng các nước ASEAN tại Việt Nam; duy trì và mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng song phương, quan hệ song phương, đối ngoại đa phương theo kịp đà quan hệ ngoại giao đa phương của Nhà nước.

(Theo TTXVN)