BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở rộng đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 30/07/2009 - 07:46

Mở rộng các đối tượng được ưu đãi thuế TNDN

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn về việc giảm, gia hạn nộp thuế TNDN nhằm bổ sung thêm các đối tượng ưu đãi thuế.

Hiện tại, ở các địa phương tồn tại nhiều dạng quỹ đầu tư phát triển hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, do đặc thù quy mô hoạt động nhỏ và có tính chất thu một phần lợi nhuận qua các hoạt động hỗ trợ đầu tư nên có thể xem xét ưu đãi thuế.

Chính vì thế, Bộ Tài chính cho rằng, quỹ đầu tư phát triển địa phương nếu đáp ứng điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý IV/2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009; đồng thời được gia hạn nộp thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Bên cạnh đó, các đối tượng như các đơn vị sự nghiệp có thu nếu đáp ứng được điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện nộp thuế theo kê khai cũng được xem xét giảm và gia hạn nộp thuế TNDN.

Trong hướng dẫn mới,  Bộ Tài chính cho phép gia hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn nhưng gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau khi hết hạn nộp thuế, nhưng trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

(Theo Vietnamnet)