BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở rộng trả lương qua thẻ

Cập nhật ngày: 09/04/2009 - 07:29

Hệ thống ngân hàng đang chuẩn bị triển khai giai đoạn hai Chỉ thị 20 về trả lương qua tài khoản.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản gửi các thành viên trong hệ thống nhắc nhở về trọng tâm trong giai đoạn mới là nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản và gia tăng các tiện ích phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Thống đốc nhấn mạnh, việc mở rộng trả lương qua tài khoản phải làm thận trọng và chỉ mở rộng ở những nơi mà tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có khả năng đáp ứng. Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản và phát triển sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm. 

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thống đốc yêu cầu phải giám sát chặt chẽ hoạt động mạng lưới máy giao dịch tự động của ngân hàng mình;

Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, thiết bị kỹ thuật bảo đảm hệ thống máy giao dịch tự động hoạt động thông suốt; Nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có và phát triển thêm các tiện ích, ứng dụng mới...

Đối với các tổ chức có khả năng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản khác ngoài giao dịch qua thẻ thì có thể mở rộng phạm vi ra những địa bàn chưa được trang bị mạng lưới máy giao dịch tự động...

Việc bắt buộc trả lương qua tài khoản đói với các cán bộ công chức nhà nước theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng đã được thực hiện hơn 1 năm.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, do các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ tập trung phát triển về số lượng tài khoản và phát hành thẻ mà không đầu tư nhiều cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật nên xảy ra nhiều bất cập.

Bức xúc nhất đối với khách hàng chính là tình trạng thiếu, nghẽn và lỗi liên tục của hệ thống máy rút tiền tự động (ATM).

(Theo Vietnamnet)