BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mối đoàn kết tôn giáo - dân tộc là điểm sáng trong hoạt động của Mặt trận các cấp

Cập nhật ngày: 22/07/2011 - 11:05

(BTNO)- Sáng 22.7, UB. MTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc chức sắc đại diện các tôn giáo, già làng, người tiêu biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là cuộc họp định kỳ trong năm. Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ và đại diện chức sắc các tôn giáo, già làng và đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Lý – PCT UB.MTTQVN tỉnh cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2011, các cấp mặt trận đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình, nhiệm vụ được đề ra; tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương – giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp…

Các đại biểu dự hội nghị

Về tình hình và công tác tôn giáo trong 6 tháng qua, các giáo hội, chức sắc và tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động lễ hội chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; các hoạt động đạo sự và tín ngưỡng tôn giáo được duy trì bình thường, tuân thủ đường hướng hành đạo theo phương châm đã đề ra và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tôn giáo trong tỉnh gồm: Cao Đài, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo… đã tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động trong tôn giáo mình với phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần vào việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết lương – giáo, đạo – đời, đoàn kết giữa đồng bào theo các tôn giáo. Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp vừa qua, sau khi cơ quan MTTQVN tỉnh hiệp thương và giới thiệu 111 vị chức sắc các tôn giáo ứng cử đại biểu HĐND các cấp, có 39 vị đắc cử, thể hiện trọn vẹn niềm tin của đồng bào có đạo đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tiếp xúc cử tri - chức sắc

tôn giáo Cao Đài

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu sổ trong tỉnh cũng đã thể hiện sự đoàn kết, gắn bó với cộng đồng người Kinh ở khu dân cư. Đại bộ phận người d6an sống ổn định, có hộ làm ăn vươn lên káh, giàu. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND ácc cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 vừa qua, toàn tỉnh có 35 người tiêu biểu dân tộc thiểu số được giới thiệu ra ứng cử, kết quả có 11 vị trúng cử.

Cùng với UB.MTTQ các cấp, chính quyền và đoàn thể nhân dân nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; góp phần nâng cao dân trí, giúp bà con vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống…

Yên Khuê