Mời nhận nhuận bút

Cập nhật ngày: 25/10/2021 - 08:17

BTNO - Báo Tây Ninh kính mời các tác giả sau đây đến Tòa soạn nhận nhuận bút:

Kim Bảo, An Ninh, Xuân Túc–Như Nam, Đ.T, Thu Đình, Anh Tuấn, Hoàng Qui, Tuyết Nhung-Tuyết Nở, Mỹ Dung, Đinh Bửu Long, Chinh Phạm, Hà Nam, Lê Nguyên, Hải Yến, Lê Tâm, Mai Hưng Long, Minh Khánh, Thành Trung, Ths. Phạm Thị Cẩm Lài.

Các tác giả có tên trên đến tại Tòa soạn Báo Tây Ninh (địa chỉ số 221 đường 30/4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhận nhuận bút. Trường hợp ở xa hoặc không thể trực tiếp đến nhận, đề nghị tác giả liên hệ số điện thoại: 0276.3822322, email: hanhchinhtrisubtn@gmail.com cung cấp địa chỉ, hoặc số tài khoản cá nhân để Báo chuyển tiền nhuận bút.

Trân trọng!