Mời nhận nhuận bút

Cập nhật ngày: 07/01/2022 - 21:06

BTNO - Báo Tây Ninh kính mời các tác giả sau đây đến Toà soạn nhận nhuận bút:

Kim Bảo, An Ninh, Xuân Túc-Như Nam, Đ.T, Thu Đình, Anh Tuấn, Hoàng Qui, Mỹ Dung, Đinh Bửu Long, Luật sư Phạm Quốc Thắng, Hải Yến.

Các tác giả có tên trên đến tại Toà soạn Báo Tây Ninh (địa chỉ số 221 đường 30/4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhận nhuận bút.

Trường hợp ở xa hoặc không thể trực tiếp đến nhận, đề nghị tác giả liên hệ số điện thoại: 0276.3822.322, email: hanhchinhtrisubtn@gmail.com cung cấp địa chỉ, hoặc số tài khoản cá nhân để Báo chuyển tiền nhuận bút.

Trân trọng!

Báo Tây Ninh