Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Mối quan hệ gắn bó 'máu thịt' giữa Đảng và nhân dân 

Cập nhật ngày: 28/01/2020 - 09:46

Sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác chính là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nguồn TTXVN/Báo Tin tức