baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một số chức danh của HĐND và UBND miễn nhiệm và bầu mới tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 14/04/2009 - 03:48

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND Tỉnh đối với ông Trần Đơn – Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh do chuyển công tác khác và ông Nguyễn Thanh Hải – Chánh Thanh tra Tỉnh do cơ cấu lại thành viên UBND Tỉnh. Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Toàn được bầu bổ sung vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh niệm kỳ 2004-2011.

2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội đối với bà Trần Thị Ngọc Thu do yêu cầu bố trí cán bộ của cấp có thẩm quyền và điều động bà Trần Thị Ngọc Thu chuyển công tác khác. Đồng thời, HĐND Tỉnh cũng tiến hành bầu Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội (hoạt động kiêm nhiệm) mới là ông Đổng Ngọc Lập – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

3. Bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2004-2011.

4. Bà Mai Thị Kim Liên – Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Tây Ninh đã được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế - HĐND tỉnh Tây Ninh (chuyên trách).

Lý lịch trích ngang

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam, nữ

Quê quán

Chức vụ nơi công tác

Chức vụ được bầu

Nghề nghiệp

Trình độ

Chính trị

Chuyên môn

QL Nhà nước

1

Nguyễn Thiện Toàn

18/02/1956

Nam

Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh

Quân nhân

Cao cấp

ĐH chuyên ngành Quân sự

2

Đổng Ngọc Lập

19/8/1957

Nam

Xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Trưởng ban văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Tây Ninh

Công chức

Cao cấp

Thạc sĩ
Ngữ Văn

Cử nhân

3

Nguyễn Mạnh Tiến

21/5/1966

Nam

Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Công chức

Cao cấp

Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Luật

Bồi dưỡng cao cấp

4

Mai Thị Kim Liên

12/10/1958

Nữ

Phường 3, Thị xã Tây Ninh

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Phó Trưởng ban pháp chế - HĐND tỉnh Tây Ninh

Công chức

Cử nhân

Đại học luật

Bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính

(Theo tayninh.gov.vn)