baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một số cơ quan, đơn vị làm việc ngày thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 28/07/2011 - 10:14

Các loại thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo quyết định của UBND tỉnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ ký ngày 21.7.2011, tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần gồm: công chứng; chứng thực; các thủ tục liên quan đến hộ tịch (trừ các thủ tục liên quan đến hộ tịch có yếu tố nước ngoài được giải quyết tại Sở Tư pháp); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ.

Thời gian làm việc ngày thứ bảy hằng tuần là 1/2 ngày vào buổi sáng như buổi làm việc bình thường (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật).

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh nếu có thủ tục hành chính nêu trên, thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì tổ chức làm việc ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận và giải quyết. Thời gian làm việc ngày thứ bảy hằng tuần là 1/2 ngày vào buổi sáng như buổi làm việc bình thường (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật).

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17.9.1999 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 8.2011.

PV