Xã hội   Giáo dục

Một số thông tin đáng lưu ý về tuyển sinh đại học, cao đẳng 

Cập nhật ngày: 26/04/2021 - 00:20

BTN - Ðối với thí sinh đăng ký các trường đại học, cao đẳng có thực hiện sơ tuyển hoặc có tổ chức thi môn năng khiếu thì cần nắm vững và phải liên hệ bộ phận tuyển sinh của các trường để thực hiện đăng ký và dự sơ tuyển hoặc dự thi năng khiếu.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Như tin đã đưa, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Ðào tạo còn thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học (đối với tất cả các ngành) và cao đẳng (đối với ngành giáo dục mầm non). Sở GD&ÐT khuyến cáo, thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trong Ðề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng liên quan đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của từng trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển (tránh đăng ký nhầm trường, cơ sở, phân hiệu đào tạo, ngành, tổ hợp, chương trình đào tạo). Ðối với thí sinh đăng ký các trường đại học, cao đẳng có thực hiện sơ tuyển hoặc có tổ chức thi môn năng khiếu thì cần nắm vững và phải liên hệ bộ phận tuyển sinh của các trường để thực hiện đăng ký và dự sơ tuyển hoặc dự thi năng khiếu.

Thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trình độ đại học, trình độ cao đẳng giáo dục mầm non chỉ được chọn một trong hai phương thức:

Phương thức 1 (từ 27.4 đến 17 giờ ngày 11.5.2021), thí sinh đăng ký trực tiếp tất cả các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021 (phiếu ÐKDT và ÐKXT). Thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định. 

Phương thức 2 (từ 27.4 đến 17 giờ ngày 16.5.2021), thí sinh đăng ký trực tuyến tại các nơi có đủ điều kiện. Cụ thể, thí sinh đăng ký trực tiếp trên phiếu ÐKDT và ÐKXT phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thu nhận hồ sơ nhập vào hệ thống. Phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến thí sinh phải hoàn thành và có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định.

Ðể chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh cần tra cứu kỹ bằng cách truy cập các trang thông tin điện tử của từng trường đại học, cao đẳng để nắm phương thức, chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh; các điều kiện sơ tuyển, xét tuyển; tổ hợp xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng, chính sách ưu tiên của trường gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; tra cứu mã ngành/ nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, khu vực tuyển sinh…

Khi đăng ký cần khai báo số điện thoại, địa chỉ e-mail để phục vụ cho việc điều chỉnh nguyện vọng sau này. Sau khi ÐKDT thí sinh cần thường xuyên truy cập vào http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn bằng tài khoản cá nhân được điểm ÐKDT cấp theo các mốc thời gian quy định để rà soát, kiểm tra tính chính xác của các thông tin dữ liệu liên quan. Nếu có sai sót phải báo ngay đến địa điểm ÐKDT để điều chỉnh kịp thời và phục vụ việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển trực tuyến sau này.

Không giới hạn nguyện vọng

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường (phải nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định), cần sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Thí sinh đăng ký nguyện vọng không đúng với quy định, nguyện vọng đăng ký sẽ không nhập được vào hệ thống phần mềm để xét tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của bộ liên quan (phải đăng ký dự thi theo quy định và đăng ký sơ tuyển). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định.

Thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT. Số nguyện vọng thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Lưu ý: thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Chính sách ưu tiên

Ưu tiên khu vực đối với thí sinh học tại các cơ sở giáo dục THPT và tương đương có sự thay đổi chế độ ưu tiên.

Ðối với các cơ sở giáo dục THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau. Cơ sở giáo dục sẽ được gán một mã cơ sở giáo dục khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp. Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại cơ sở giáo dục THPT chọn và điền đúng mã cơ sở giáo dục theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

Xác định mức điểm ưu tiên

Mức điểm ưu tiên xác định theo quy định tại khoản 5 Ðiều 7 của quy chế tuyển sinh được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Nếu trường đại học, cao đẳng xét tuyển với thang điểm khác với thang điểm này (ví dụ trường đại học, cao đẳng nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển) thì phải quy đổi mức điểm ưu tiên tương ứng với thang điểm mới và công bố trong Ðề án tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi. Các phương thức xét tuyển đều phải tính điểm ưu tiên.

Các quy định “điểm xét tốt nghiệp” trong quy chế được hiểu là một điều kiện (ngưỡng bảo đảm chất lượng) để thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường đại học, cao đẳng không được sử dụng để làm căn cứ xét tuyển trực tiếp (quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định “điểm xét tốt nghiệp” đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, mức ưu tiên không giống với mức ưu tiên trong quy chế tuyển sinh.

Ðể tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên 2 lần, nếu trường đại học, cao đẳng sử dụng “điểm xét tốt nghiệp” để xét tuyển, phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong “điểm xét tốt nghiệp” sau đó mới cộng thêm ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh để xét tuyển).

Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Danh mục các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia được xác định tại Phụ lục 6, Công văn 1444, trường đại học, cao đẳng có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi HSG quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của cơ sở đào tạo nhưng phải công bố trong đề án tuyển sinh.

Nếu không tiếp tục xét tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi HSG quốc gia, các trường đại học, cao đẳng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường đại học, cao đẳng  và phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Ðối với thí sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần quy định tại Phụ lục 6, Công văn 1444, các trường đại học, cao đẳng GDMN xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Ðối với thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, căn cứ đề án tuyển sinh đã công bố về chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đối với thí sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hoá THPT theo quy định của pháp luật.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cần tra cứu thường xuyên trang thông tin tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng để nắm rõ chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong đề án tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng.

Ð.V.T


Liên kết hữu ích