BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ các cấp chủ động hiệp thương lựa chọn người ứng cử

Cập nhật ngày: 11/02/2011 - 11:12

Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Sáng 11.2 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 cho lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha chủ trì Hội nghị.

Chủ trì phối hợp lấy ý kiến của cử tri về các ứng cử viên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Thông tri số 13/TTr-MTTQ của MTTQ Việt Nam về việc MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và hướng dẫn cụ thể quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND.

Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tham gia với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử.

Đối với những địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phối hợp với UBND cùng cấp để thành lập các tổ chức phục trách bầu cử ở địa phương.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp chủ động thực hiện các bước của Quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND cư trú thường xuyên tại địa phương.

Uỷ ban MTTQ phối hợp với các đoàn thể nhân dân vận động đông đảo cử tri đến dự họp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các hội nghị này.

Tập trung cán bộ thực hiện công tác bầu cử

Theo ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ, căn cứ các nội dung công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở cấp mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để thực hiện.

Vẫn theo ông Vũ Trọng Kim, cuộc bầu cử lần này tiến hành chung một thời điểm, việc triển khai rất khẩn trương, nhiều việc phải tiến hành đồng thời. Vì vậy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung cán bộ và công sức thực hiện.

Cần bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân, Thường trực HĐND, Uỷ ban bầu cử địa phương để thực hiện các công việc đầy đủ, đúng tiến độ thời gian theo luật định; kịp thời phản ánh, xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải quyết những vướng mắc về pháp luật bầu cử và báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ khi có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác hiệp thương để giải quyết kịp thời.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2011. Để đảm bảo cuộc bầu cử thành công thì vai trò của MTTQ là rất quan trọng.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị các cơ quan chức năng của MTTQ cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn. Sau hội nghị này Ban Thường trực MTTQ các tỉnh về cần triển khai ngay công tác tập huấn, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường trực MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu, phối hợp với các ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên để xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trước và sau bầu cử.

Công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên từng khâu, từng phần việc. Tránh tình trạng đến giờ chót mới phát hiện các sai sót, khó sửa chữa.

(Theo chinhphu.vn)