BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ chung tay cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH 2010

Cập nhật ngày: 16/04/2010 - 05:28

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 16.4, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 2 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 7 mở rộng đã bàn kế hoạch chung tay cùng Chính phủ vận động toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện một số Bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã dự hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Huỳnh Đảm khẳng định, MTTQ đồng tình cao với các nhóm giải pháp của Chính phủ đã được thông qua tại Nghị quyết 18/NQ-CP nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010, Huy động các nguồn lực toàn xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trung ương MTTQ trong năm 2010.

Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị, Ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc chỉ đạo Ủy ban MTTQ các địa phương phối hợp cùng các ban, ngành và chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu tại Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh để thực hiện thành công các nhóm giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết 18/NQ-CP, rất cần sự đồng lòng, nhất trí, phối hợp hành động của các bộ, ban, ngành chức năng, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng rất cần có sự đồng thuận của các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, của toàn xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Uỷ ban trung ương MTTQ có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ, tham gia tích cực, thiết thực, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Chính phủ đề nghị MTTQ nêu cao vai trò, chức năng của mình, chỉ đạo thực hiện giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết 18/NĐ-CP, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, chống buôn lậu, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

(Theo chinhphu.vn)