BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ Gò Dầu: 5 năm, gần 1.200 gương người tốt việc tốt được biểu dương

Cập nhật ngày: 03/06/2015 - 06:30

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Khải trao giấy khen của UBND huyện tặng Chùa Bảo Pháp (xã Thạnh Đức). Ảnh minh hoạ

Trong 5 năm (2011-2015), Ban thường trực UB.MTTQVN huyện Gò Dầu đã triển khai thực hiện các mô hình mới và nhân rộng trong hệ thống toàn huyện, được tỉnh công nhận, đánh giá đạt hiệu quả.

Điển hình như công trình thí điểm xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo ở Thị trấn Gò Dầu, mô hình tổ liên kết xung kích an ninh ở xã Thanh Phước, xây dựng tủ sách pháp luật ở Ban công tác Mặt trận, giải pháp nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường của MTTQ xã Phước Trạch.

Thông qua việc hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, kinh nghiệm tốt được nhân rộng, nhờ đó các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu.

Qua phân loại, 5 năm toàn huyện có 33 lượt MTTQ xã, thị trấn đạt xuất sắc, gần 1.200 gương người tốt việc tốt được các cấp, các ngành khen thưởng.

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động Ngày vì người nghèo, xây tặng nhà đại đoàn kết, giúp bệnh nhân nghèo, học sinh nghèo, đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ờ khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến nay, có trên 90% gia đình trên địa bàn huyện Gò Dầu được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 59/59 ấp, khu phố văn hóa, 52/53 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh…

Công Kha