BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ tỉnh: Tập huấn công tác bầu cử tại Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 23/02/2016 - 06:00

Ông Phan Văn Thái- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh quán triệt nội dung bầu cử đến các đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phan Văn Thái- Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh quán triệt những nội cơ bản của công tác Mặt trận trong bầu cử theo quy định của pháp luật, bao gồm: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri và tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; công tác tuyên truyền; tổ chức giám sát hoạt động bầu cử.

Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai những nội dung quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bầu cử như: Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội quy định tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định tiêu chuẩn đại biểu HĐND; Điều 37 Luật bầu cử quốc hội và HĐND quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.   

Việc tập huấn nhằm giúp nâng cao và trang bị thêm cho các đại biểu Mặt trận cơ sở trong thực hiện đồng bộ 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử, đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là nắm chắc công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND; thực hiện tốt từng bước của quy trình hiệp thương, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng luật.

Tấn Trung