BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mức lương chưa tương xứng nhu cầu cuộc sống

Cập nhật ngày: 08/09/2011 - 11:15

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (đứng) trao đổi về cải cách tiền lương tại buổi làm việc

Ngày 7.9, đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ và đại diện một số sở, ngành về đánh giá kết quả thực hiện cải cách chính tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh từ năm 2004 đến nay, định hướng cải cách giai đoạn 2012- 2015 và công tác xây dựng chính quyền ở địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh cho biết toàn tỉnh hiện có 27.171 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó khối Đảng, đoàn thể 797 người; khối hành chính 1.743 người; khối đơn vị sự nghiệp 16.870 người; cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách 7.761 người.

Nhìn chung, từ năm 2004 đến nay, việc tăng mức lương tối thiểu tương đối tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu hiện nay vẫn chưa phù hợp thực tế, vẫn còn hạn chế. Thu nhập thực tế từ lương của đa số cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ bảo đảm cuộc sống hàng ngày, trong khi chi phí, dịch vụ xã hội, thị trường luôn biến động, tăng cao liên tục. Có thể nói, mức lương “không theo kịp” giá cả thị trường, chưa trở thành động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo UBND tỉnh, hệ thống thang, bảng lương áp dụng hiện nay còn một số hạn chế. Cụ thể như việc chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức thuộc các ngành công an, quân đội chuyển sang cơ quan hành chính còn nhiều bất cập do hệ số lương giữa 2 bảng lương không đồng bộ, không có sự tương quan về bậc và hệ số lương khi chuyển xếp. Cần chỉnh sửa, bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức theo Quyết định số 414/TCCP năm 1993 của Bộ trưởng- Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ cho phù hợp với thực tế. Bậc lương của các ngạch quá ngắn, chưa đủ cho một người từ khi tốt nghiệp các bậc đào tạo chuyên môn được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước đến khi nghỉ hưu. Việc xây dựng khoảng cách chênh lệch giữa mức lương tối đa và tối thiểu trong cùng một bảng lương còn thấp, sự chênh lệch giữa các bậc lương cũng không nhiều. Về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, việc quy định thời gian nâng lương là phù hợp nhưng hệ số chênh lệch giữa 2 bậc liền kề còn thấp. Hiện chế độ phụ cấp độc hại cho giáo viên làm công tác thư viện trường học chưa thực hiện, chế độ phục cấp cho tổ phó chuyên môn của Trung tâm giáo dục thường xuyên chưa được quy định.

Ngoài các chế độ phụ cấp được Chính phủ quy định, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thông qua để UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách thu hút cho ngành Y tế và chính sách thu hút sinh viên về tỉnh công tác.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại buổi làm việc

UBND tỉnh nhận định: Bên cạnh những kết quả tích cực, chính sách tiền lương hiện còn một số bất cập như: thu nhập từ lương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước chênh lệch khá xa so với người làm ở doanh nghiệp Nhà nước, DNTN. Tiền lương cán bộ, công chức chưa đủ trang trải cuộc sống. Lương thấp nên không đủ sức thu hút cán bộ trẻ vào các cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, chưa có chính sách đãi ngộ cho người có trình độ chuyên môn cao nên xảy ra việc “chảy máu chất xám”.

UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ tiếp tục mở rộng quan hệ tiền lương nhằm khắc phục hiện tượng bình quân trong chi trả lương, động viên khuyến khích người tài, người có trình độ yên tâm công tác trong khu vực công. Cần chi trả lương dựa vào năng lực, khả năng, trí tuệ của mỗi người trong lao động. Việc cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành chính.

UBND tỉnh còn kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định cụ thể hoá Luật Cán bộ, công chức; sớm xem xét thực hiện chế độ chi khoán đối với các chức danh thuộc những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến đoàn công tác của Bộ Nội vụ, về việc cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp.

BẢO TÂM