BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới

Cập nhật ngày: 31/01/2011 - 06:17

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương

Nhân dịp Xuân mới Tân Mão 2011, hôm 31.1, tại Hà Hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cuộc gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Khẳng định những kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2010, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho rằng kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006 – 2010; ngày càng thay đổi diện mạo của đất nước; nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, với thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, quyết tâm mới và niềm tin mới.

Đại hội đã đề ra những quyết sách quan trọng với tư tưởng chủ đạo là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Xuân Tân Mão 2011 là năm đầu tiên trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, cũng là năm đầu tiên nước ta triển khai Nghị quyết của Đại hội XI của Đảng, nước ta đang có rất nhiều những thuận lợi, song cũng có không ít những khó khăn, thách thức.

“Chúng ta tin tưởng rằng với bề dày truyền thống lịch sử của dân tộc ta, của Đảng ta, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; chắc chắn chúng ta sẽ triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Điều quan trọng là chúng ta phải tạo được sự đồng tâm, nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, có chương trình phù hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn trân trọng tới các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các cấp đoàn thể, nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài… đã luôn ủng hộ và nỗ lực triển khai thắng lợi công cuộc đổi mới mà Đảng ta đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng tất cả các đồng chí có mặt đã nâng cốc chúc mừng Đảng ta tròn 81 tuổi, chúc Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng tươi đẹp và mỗi người dân Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

(Theo chinhphu.vn)