Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Muốn xa đến cỡ nào

Cập nhật ngày: 13/01/2015 - 12:00

- Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa.

Nghe vậy bác sĩ liền chỉ tay lên trời và hỏi:

- Bây giờ ông nhìn xem, cái gì ở trên trời?

- Mặt trời.

- Thế ông còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa?

- !?

Theo VNExpress