BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010 nhập siêu của Việt Nam thấp hơn 2009

Cập nhật ngày: 22/12/2010 - 09:44

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN trong năm 2011 lần lượt đạt 78 tỷ và 92 tỷ USD. Nhập siêu sẽ ở mức 14 tỷ USD so với 12 tỷ USD năm 2010.

Những con số này được Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra dựa trên cơ sở ước thực hiện năm 2010 và phân tích các yếu tố tác động đến thương mại quốc tế trong năm tới. Theo ông Lưu Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, năm 2011 tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến khoảng 92 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2010. Nhập khẩu của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến khoảng 41,5 tỷ USD, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 15,3% so với năm 2010.

Ô tô dưới 12 chỗ ngồi sẽ là mặt hàng hạn chế nhập khẩu trong năm 2011. 

Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu gồm nguyên phụ liệu thuốc lá, hàng tiêu dùng, ô tô dưới 12 chỗ ngồi, linh kiện ô tô dưới 12 chỗ, linh kiện xe máy... dự kiến chiếm khoảng 8% kim ngạch nhập khẩu.

Đối với xuất khẩu, kim ngạch dự kiến đạt khoảng 78 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2010. Dự kiến dầu thô xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn, than đá xuất ở mức 15 triệu tấn.

Với tình hình như trên, nhập siêu năm 2011 dự kiến khoảng 14 tỷ USD, bằng gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhìn lại năm 2010, nền kinh tế và ngành thương mại nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam năm 2010 vẫn tăng gần 21% so với năm 2009.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu năm 2010 ước đạt 70,8 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2009 và 17% so với kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu cả năm 2010 ước đạt 82,8 tỷ USD, tăng 18,4% so với năm 2009.

Năm 2010, VN có 6 tháng nhập siêu trên 1 tỷ USD. Mức nhập siêu lớn nhất là tháng 2 - 1,33 tỷ USD và thấp nhất là tháng 8 - 395 triệu USD. Tuy nhiên cả năm 2010, thâm hụt thương mại chỉ ước đạt 12 tỷ USD, bằng 16,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mức 22,5% của năm 2009.

(Theo VTC)