BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 11%

Cập nhật ngày: 22/01/2010 - 09:52

Ngày 21.1.2010, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2009. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2009 và nêu những giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Mặc dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới nhưng Tây Ninh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong năm 2009, GDP tăng 10,7% so với năm 2008, cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.347 USD, tăng 14,4% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 28,8%, công nghiệp-xây dựng chiếm 26,8%, dịch vụ chiếm 44,4%.

 Tổng thu ngân sách nhà nước gần 2.177 tỷ đồng, đạt 107% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,36% so với năm trước. Trong đó, thu nội địa được hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 105,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,17% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu được 150,4 tỷ, đạt 77,1% so với dự toán, giảm 19,65% so cùng kỳ;  thu xổ số kiến thiết đạt 121,1% dự toán, tăng 22,6% so cùng kỳ; thu học phí, viện phí và các khoản đóng góp được 81,498 tỷ, đạt 127,3% dự toán. Nếu tính theo phân cấp quản lý về khoản thu nội địa thì ngân sách tỉnh thu 812,218 tỷ, đạt 104,78% dự toán; ngân sách huyện thu 587,838 tỷ, đạt 106,9% dự toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên (giữa) chủ trì hội nghị tổng kết năm 2009.

Có 8 khoản thu vượt dự toán: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vượt 9,51%); thu thuế thu nhập cá nhân (vượt 4,4%); thu phí và lệ phí (vượt 13,1%); thu tiền sử dụng đất (vượt 21%); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (vượt 181,85%); thu phí xăng dầu (vượt 78,55%); thu ngân sách (vượt 44,8%); thu tại xã (vượt gần 196%). Có 7 khoản thu không đạt dự toán là thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương; doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; thu lệ phí trước bạ; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất; tiền thuê nhà, bán nhà sở hữu Nhà nước.

Năm 2009, tổng chi ngân sách địa phương đạt 2.465,76 tỷ đồng, đạt 105% dự toán, tăng 27,66% so cùng kỳ. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là 1.916,912 tỷ; chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, Dự án 5 triệu ha rừng là 60,54 tỷ; chi quản lý qua ngân sách 488,3 tỷ. Tổng chi ngân sách địa phương theo cấp quản lý: Tỉnh chi 1.026,884 tỷ; cấp huyện, xã chi 1.438,885 tỷ. Theo dự toán năm 2009, tỉnh còn phải tiếp tục chi 297,972 tỷ đồng, gồm chi cân đối ngân sách (150,823 tỷ); chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án 5 triệu ha rừng (50,11 tỷ); chi quản lý qua ngân sách 97,039 tỷ.

Trong năm, tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân trong tỉnh được nâng cao, người dân ngày càng yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho công cuộc xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Tai nạn giao thông được kéo giảm đáng kể về số vụ, số người bị thương và số người tử vong…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên nhận định: Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, đồng thời cũng là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn. Do đó, năm 2010 có ý nghĩa đặc biệt. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010 mang tính quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006-2010 và tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Năm 2010, Tây Ninh tập trung thực hiện một số mục tiêu chính: Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; tập trung mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp; tăng cường củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 22 chỉ tiêu gồm: 9 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội và 6 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường. Năm 2010, Tây Ninh phấn đấu đạt tốc độ phát triển kinh tế (GDP) tăng tối thiểu 11% so với năm 2009. Cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 27,5%; công nghiệp-xây dựng chiếm 28%, dịch vụ chiếm 44,5%. Vốn đầu tư phát triển đạt 11.100 tỷ đồng, bằng 39% GDP. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách địa phương là 836,95 tỷ đồng. Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2010 đạt 2.206 tỷ, tăng 6,38% so với năm trước. Tạo việc làm cho 22.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5% so với năm 2009 (kế hoạch đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%)...

BẢO TÂM