BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010, Quốc hội tập trung giám sát các Bộ, ngành

Cập nhật ngày: 30/09/2009 - 06:02

Sáng 30.9, UBTVQH đã nghe báo cáo lần cuối dự án Luật Dân quân tự vệ và Tờ trình Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội năm 2010.

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTV) đặt trọng tâm giám sát tập trung tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, hạn chế giám sát tại địa phương, cơ sở.

Nội dung giám sát chuyên đề năm 2010 của Quốc hội dự kiến tập trung vào các chuyên đề như: Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai; đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội từ năm 2006 đến năm 2010; hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010; kết quả triển khai, thực hiện chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) và việc thực thi pháp luật đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, nội dung chuyên đề được lựa chọn giám sát là những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế- xã hội, được đại biểu quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm, đảm bảo sự hài hoà hợp lý giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng.

Tập trung thảo luận Dự án Luật Dân quân tự vệ các đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật đã được lấy ý kiến chỉnh lý tại phiên họp UBTVQH thứ 21, tuy nhiên vẫn còn những điểm có ý kiến khác nhau cần làm rõ, đó là vấn đề tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp (Điều 19) và nguồn kinh phí đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ (Điều 54) tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 2 tập đoàn kinh tế và 87 doanh nghiệp.

Nhiều đại biểu thống nhất phương thức ngân sách Nhà nước phân bổ dự toán hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách về nguồn kinh phí đảm bảo tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ và các doanh nghiệp cần phải tham gia đóng góp kinh phí.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, phải cân nhắc về việc có cần tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trong tất cả các doanh nghiệp hay không.

Về nguồn kinh phí cho lực lượng tự vệ, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên cho rằng các doanh nghiệp phải tham gia đóng góp và sẽ được trừ vào khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

(Theo chinhphu.vn)