BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2010: Xây dựng 62 dự án luật, pháp lệnh

Cập nhật ngày: 07/07/2009 - 05:57

Năm 2010 Quốc hội sẽ thông qua 22 dự án luật

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011). Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 gồm 62 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 42 dự án trong Chương trình chính thức và 20 dự án trong chương trình chuẩn bị.

Đặc biệt, Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình dự án Luật Thủ đô và Luật Tổ chức Quốc hội.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII sẽ xem xét thông qua 12 dự án luật, trong đó có Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Thuế nhà, đất; Luật Nuôi con nuôi; Luật Biển Việt Nam; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật An toàn thực phẩm; Luật Người tàn tật...

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến 10 dự án luật khác gồm: Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Viên chức; Bộ luật Lao động (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Khoáng sản (sửa đổi)...

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiếp tục xem xét thông qua 10 dự án luật đã cho ý kiến tại kỳ họp trước; đồng thời cho ý kiến 9 dự án luật khác gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Kiểm toán độc lập; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Ðo lường; Luật Phòng, chống buôn bán người; Luật Lưu trữ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Về pháp lệnh, năm 2010, Quốc hội sẽ xem xét Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, trong chương trình chuẩn bị có 20 dự án luật bao gồm: Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Ðất đai (sửa đổi); Luật Thủ đô; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự (phần liên quan đến quyền sở hữu tài sản, hợp đồng); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống khủng bố...

Nghị quyết nêu rõ, cơ quan trình dự án, cơ quan soạn thảo nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị dự án; bảo đảm dự án trình Quốc hội, UBTVQH được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản, hạn chế tối đa những quy định chung chung; bảo đảm tiến độ chuẩn bị, thời hạn gửi hồ sơ dự án luật, pháp lệnh và các tài liệu liên quan đến cơ quan thẩm tra, UBTVQH, Quốc hội; tham gia có trách nhiệm vào quá trình nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan, tổ chức hữu quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

(Theo chinhphu.vn)