BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2011, ngành Thuế TN phấn đấu vượt mức ít nhất 5% nhiệm vụ thu NSNN

Cập nhật ngày: 19/01/2011 - 12:03

Cục trưởng Cục Thuế TN, ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại một hội nghị triển khai văn bản mới cho các doanh nghiệp.

(BTNO) - Cục Thuế Tây Ninh biết, năm 2011, toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt mức ít nhất 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2011 đã được Bộ Tài chính giao là 1.870,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu thực hiện tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý trong giai đoạn 2011-2015 tối thiểu tăng gấp 2,13 lần so với giai đoạn 2006- 2010, tốc độ tăng trưởng thu bình quân hàng năm tăng từ 15-16%/năm. Tỷ trọng nguồn thu từ sản xuất kinh doanh trong tổng thu NSNN phấn đấu chiếm 62,83% (giai đoạn 2006- 2010 là 55,69%).

Được biết, năm 2010 vừa qua, tổng số nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là: 2.944,584 tỷ đồng, so dự toán HĐND, UBND tỉnh giao (2.056 tỷ đồng) đạt 143,22% và so cùng kỳ năm 2009 tăng 43,48%. Trong đó, thu nội địa là 2.063,651 tỷ đồng.

Có 13/15 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán, gồm: Các khoản thu tại xã: 312,04%; Thu DNNN địa phương: 164,93%; Thu tiền sử dụng đất: 154,76%; Thuế CTN dịch vụ NQD: 148,25%; Tiền thuê đất đạt: 145,89%; DN có vốn ĐTNN: 146,55%; Thuế thu nhập cá nhân: 142,84%; Thu khác ngân sách: 143,05%; Phí và lệ phí: 135,96%; DNNN trung ương: 135,47%; Lệ phí trước bạ: 129,50%; Thuế nhà đất: 104,19% và Phí xăng dầu: 101,99%.

Có 11/15 khoản thu, sắc thuế tăng so cùng kỳ, tỷ lệ tăng cụ thể như sau: DNNN địa phương: 113,67%; DNNN trung ương: 87,13%; Thuế CTN dịch vụ NQD: 70,86%; Thuế thu nhập cá nhân: 60,71%; Lệ phí trước bạ: 40,26%; DN có vốn ĐTNN: 40,12%; Phí xăng dầu: 19,95%; Phí và lệ phí: 8,13%; Các khoản thu tại xã: 7,6%; Thu khác ngân sách: 5,46% và Thuế nhà đất: 1,29%.

Tất cả 12/12 đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2010. Vượt dự toán cao nhất là Phòng Kiểm tra thuế số 2: 235,17%; thấp nhất là Hoà Thành: 114,82%.

Cơ cấu thu ngân sách tiếp tục thay đổi theo chiều hướng tích cực: Tỷ trọng thu nội địa trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn ngày càng tăng, từ 68,21% năm 2009 lên 70,08% năm 2010; Tỷ trọng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh trong tổng thu nội địa ngày càng tăng (năm 2009: 48,87%, năm 2010 chiếm tỷ trọng 58,41%).

Về quy mô thu ngân sách (tính các huyện, thị xã): Tất cả 9/9 huyện, thị xã đều đạt số thu NSNN trên 50 tỷ đồng, trong đó có 3 đơn vị thu nội địa đạt trên 100 tỷ đồng là: Thị xã, Hoà Thành và Tân Châu.

Ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII đã đề ra, cụ thể: Tổng thu nội địa (không kể thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2006-2010 thu đạt: 6.587,183 tỷ đồng, bằng 117,24% so với dự toán (tương đương vượt 968,683 tỷ đồng), tăng gấp 3,14 lần so với thực hiện giai đoạn 2001 - 2005, tốc độ tăng thu bình quân đạt 24,54%/năm.

Cục Thuế Tây Ninh nhận định, nguyên nhân chủ yếu trong việc đạt được những kết quả khả quan trong năm 2010 và giai đoạn 2006 – 2010 vừa qua là do các cơ chế, chính sách về thuế, phí đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo tính công bằng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân có điều kiện tăng khả năng tích luỹ vốn, tái sản xuất mở rộng, góp phần tạo tăng trưởng nguồn thu và tính bền vững cho ngân sách.

Toàn ngành Thuế đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách đi đôi thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhất là từ khi Luật Quản lý thuế ra đời, thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, từ đó đã góp phần quyết định vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2010 và cả giai đoạn 2006-2010.

Đ. Hoàng Thái