Năm 2011, thực hiện khai thuế trực tuyến cho khoảng 40.000 doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 12/10/2011 - 10:26

Trong năm 2011, ngành Thuế mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và khai thuế trực tuyến cho khoảng 40.000 doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2011 vừa được Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính ký Quyết định ban hành.

Theo Quyết định, trong năm 2011, ngành Thuế thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế với các nội dung chủ yếu như: Tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân; Tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Quản lý thuế; Kiện toàn bộ phận quản lý các khoản thu về thuế nhà đất, thu tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất đai, tài sản, thuế tài nguyên; Sắp xếp, điều chỉnh giảm đầu mối các Đội Thuế tại các Chi cục Thuế; Nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giải đáp về thuế.

Cũng trong năm nay, ngành Thuế sẽ xây dựng phương thức cung cấp thông tin, phối hợp với các Đại lý thuế; Xây dựng hệ thống tiêu chí rủi ro để phân tích, nhận dạng rủi ro về thuế phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện mở rộng đăng ký mã số doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) cho các đối tượng khác như hộ kinh doanh, hợp tác xã...; Phối hợp với cơ quan bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) nghiên cứu, xây dựng Đề án thống nhất mã số thuế với mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cá nhân.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và khai thuế trực tuyến cho khoảng 40.000 doanh nghiệp; Thí điểm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ về thuế thông qua việc kết nối hệ thống ứng dụng ngành thuế với hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ kê khai điện tử qua mạng Internet (T-VAN).

Đồng thời, giảm tần suất kê khai của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với một số sắc thuế theo hướng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số thuế phát sinh ít thực hiện kê khai theo quý/6tháng/năm thay cho kê khai theo hàng tháng; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu, chứng từ liên quan đến nộp thuế phục vụ cho việc nộp thuế qua ngân hàng trực tuyến (Internet Banking), qua máy rút tiền tự động (ATM), dịch vụ ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước không chờ chấp thuận...

(Theo chinhphu.vn)