BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012: Kết nạp gần 1.500 đảng viên mới

Cập nhật ngày: 25/01/2013 - 05:00

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2012. Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông (đứng giữa) trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

(BTN) – Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2012. Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông.

Trong năm 2012, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã phát huy tính năng động, sáng tạo với nhiều hoạt động cụ thể phục vụ cho công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Cụ thể như: kết nạp 1.496 đảng viên mới (tăng 10,9% so với năm 2011); công nhận 1.305 đảng viên chính thức; rà soát thẩm tra và xác minh chính trị nội bộ cho 1.238 trường hợp; thẩm định và cho ý kiến về chính trị nội bộ 237 trường hợp; sưu tra 1.868 trường hợp; nghiên cứu 594 hồ sơ; sao trích 342 hồ sơ; nhờ các tỉnh bạn nghiên cứu 74 hồ sơ; nghiên cứu giúp các tỉnh bạn 38 hồ sơ; biên mục 30 hồ sơ và tra cứu tàng thư hộ khẩu tại các huyện, thị 15 trường hợp.

Song song đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cấp trưởng phòng 10 trường hợp; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào ban thường vụ các đoàn thể và hội theo phân cấp 4 trường hợp; mở 4 lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính; 1 lớp Cao cấp Chính trị - Hành chính; 1 lớp tạo nguồn chức danh bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông yêu cầu Ban Tổ chức khắc phục ngay những mặt tồn tại, hạn chế của công tác tổ chức – xây dựng Đảng thời gian qua; tham mưu cho cấp uỷ tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc diễn biến tình hình thực hiện thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổng kết việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trên địa bàn tỉnh và tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp uỷ các cấp…

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoà Thành, và tặng 4 bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

HT