baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012: Tập trung thực hiện 3 chương trình đột phá

Cập nhật ngày: 08/12/2011 - 05:55

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, năm 2012, Tây Ninh tiếp tục thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng 14%, GDP bình quân đầu người 2.380 USD. UBND tỉnh cũng đã đề ra 3 chương trình đột phá và các chương trình mục tiêu trọng điểm.

Đầu tư hạ tầng được xem là một trong 3 chương trình đột phá quan trọng của tỉnh Tây Ninh trong năm 2012 với mục tiêu huy động nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng KT- XH. Ban hành và thực hiện cơ chết, chính sách để huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai, doanh nghiệp và nhân dân; cơ chế, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng đối với hạ tầng KT-XH. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành nâng tải trọng cầu ở các tuyến đường trọng yếu, đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm làm động lực để tăng tốc phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Năm 2012, tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã Tây Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong ảnh, Thị xã Tây Ninh đêm 30 tết Tân Mão 2011

Chương trình đột phá thứ hai là phát triển nguồn nhân lực, theo đó tập trung rà soát, củng cố, đầu tư và nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề công lập. Kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư từ khi có dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư để có kế hoạch hợp tác trong cung ứng lao động có tay nghề khi dự án đi vào hoạt động. Khuyến khích và đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo nghề, hình thành phát triển các cơ sở mới. Khuyến khích các doanh nghiệp tự bỏ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ lực lượng lao động của mình. Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giám đốc doanh nghiệp về quản trị kinh doanh. Tập trung triển khai kết hợp kiểm tra đảm bảo thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đúng mục tiêu và có hiệu quả. Tiếp tục tập trung thực hiện chính sách nhân tài của tỉnh, 03 đề án đào tạo, tạo nguồn cán bộ công chức (“Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010 – 2015”, “Hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2015”, “Tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020”).

Chương trình đột phá thứ ba là cải cách hành chính, tập trung thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2015. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tăng hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan hành chính, tinh thần trách nhiệm, năng lực thực hiện của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức các ngành, các cấp. Tạo một môi trường thông thoáng, minh bạch trong tất cả các giao dịch hành chính giữa chính quyền với doanh nghiệp và người dân.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc thực hiện quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng KT- XH xã nông thôn mới. tập trung ưu tiên đầu tư 02 xã điểm được chọn trong 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Khẩn trương chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng KT- XH để đủ điều kiện triển khai thực hiện đầu tư. Lồng ghép các nguồn vốn như ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, vốn huy động để đầu tư xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tập trung cho công tác phát triển đô thị, hoàn thành quy hoạch cung, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết thị trấn huyện, nhất là việc hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã Tây Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện đầu tư theo quy hoạch. Hoàn thành quy hoạch ngầm hoá hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Rà soát, sửa chữa chỉnh trang đèn đường, vỉa hè, phát triển cây xanh. Tăng cường công tác quản lý kiến trúc, xây dựng; quản lý công trình hạ tầng đô thị. Thực hiện chương trình phát triển đô thị Thị xã Tây Ninh, Đề án phân loại đô thị Thị xã Tây Ninh, triển khai đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải Thị xã.

PHƯƠNG LY