BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013, chi 13 tỷ đồng cho công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 28/12/2012 - 05:41

(BTNO) - UBND tỉnh cho biết, năm 2013 sẽ dành hơn 13 tỷ đồng cho công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước theo mô hình “Một cửa điện tử”.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh

Theo đó, trong năm 2013, Tây Ninh sẽ đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước, nhất là những thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp; 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Phấn đấu đến cuối năm 2013, 40% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện thực hiện mô hình “Một cửa điện tử”; 40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện trở lên được thực hiện trên mạng điện tử; 80% cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008…

Đặng Hoàng Thái